نام شرکت ردیف نام محصول مندرج در پروانه بهره برداری نام محصول مندرج در پروانه بهره برداری نوع محصول تولیدی متناظر با محصول مندرج در پروانه بهره برداری نوع محصول تولیدی متناظر با محصول مندرج در پروانه بهره برداری کد آیسیک مرتبط کد تعرفه مرتبط ظرفیت(تن) نام واحد استان کاربرد و موارد مصرف کاتالیست شرکت های مصرف کننده تلفن تماس
گســــــــــــــــــــــــــــــترش فنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاوری خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارزمی 1 نانوکاتاليست ناهمگن پوشش داده شده با اکسيدهای نانو ساختار Heterogeneous Nano catalysts coated with nanostructured oxide نانواکسيدهای فلزی مانند اکسيد فلزات آلومينيوم، منيزيوم، سيليسيوم، تيتانيوم، کلسيم، پتاسيم و ترکيبات آن¬ها پوشش داده شده توسط نمک نانو ساختار فلزات پايه شامل فلزات نيکل، مس، روی، آهن، کروم، موليبدن، کبالت و … (به عنوان مثال: انواع کاتاليست¬های ريفرمينگ،کاتاليست-های هيدروتريتينگ،کاتاليست¬های هيدروکراکينگ) Aluminum oxide, Aluminum Hydroxide, Silicon oxide, Magnesium oxide, Potassium oxide, Calcium oxide, Titanium oxide, Nickel, Copper, Zinc
Iron, Chrome, Molybdenum, Cobalt
2429512759 38151100
38159010
1000 شرکت گسترش فناوری خوارزمی البرز کاتاليست¬های ناهمگن با پايه کاتاليست¬های شامل نانواکسيدهای فلزی، به عنوان مثال: انواع کاتاليست¬های ريفرمينگ، کاتاليست¬های هيدروتريتينگ،کاتاليستهای هيدروکراکينگ صنایع نفت-گاز-پتروشیمی-فولاد-صنایع شیمیایی 026-36108122
2 نانوکاتاليست همگن تشکيل شده از اکسيد يا نمک يا کمپلکس فلزی نانو ساختار Homogeneous Nano catalyst consisting of oxide or salt or nanoscale metal complex اکسيد يا نمک يا کمپلکس پايدار فلزات نانو ساختار مانند: فلزات روی، نیکل، کبالت، منگنز، موليبدن، کلسيم، روديوم، روتنيوم و غيره مورد استفاده در صنايع پتروشيمی و شيميائی Zinc
Nickel
Cobalt
Manganese
Molybdenum
Calcium
Rhodium
Ruthenium
2429512760 28254000
28332400
75061000
200 شرکت گسترش فناوری خوارزمی البرز کاتاليست¬های همگن تشکيل شده از اکسيد يا نمک يا کمپلکس پايدار فلزات نانو ساختار مورد استفاده در صنايع پتروشيمی و شيميائی صنایع نفت-گاز-پتروشیمی-فولاد-صنایع شیمیایی 026-36108122
3 نانوکاتاليست ناهمگن تشکيل شده از اکسيدهای نانو ساختار Heterogeneous Nano catalyst composed of nanostructure oxides مخلوط اکسيدهای نانوساختار فلزات پايه شامل فلزات نيکل، مس، روی، آهن، کروم، موليبدن، کبالت و …. (به عنوان مثال: انواع کاتاليست¬های انتقال گاز-آب، کاتاليست-های سنتز متانول، کاتاليست¬های متاناسيون، کاتاليست¬های سلفورزدائی از گاز طبیعی) Nickel
Copper
Zinc
Iron
Chrome
Molybdenum
Cobalt
2429512761 38151900
38151100
800 کاتاليست¬های ناهمگن تشکيل شده از مخلوط اکسيدهای نانوساختار فلزات پايه به عنوان مثال: انواع کاتاليست¬های انتقال گاز-آب، کاتاليست¬های سنتز متانول، کاتاليست¬های متاناسيون، کاتاليست¬های سلفورزدائی از گاز طبیعی
4 نانوسراميک‏های پيشرفته اکسيدی Advanced Oxidizing Nano Ceramics سرامیک¬های پیشرفته با کاربردهای مختلف در صنایع مهندسی تشکیل شده از اکسیدهای نانو ساختار مانند اکسید‌های آلومینیوم، سیلیسیوم، تیتانیوم و غيره Aluminum oxide
Silicon oxide
Titanium oxide
2699412401 38159090 100 شرکت گسترش فناوری خوارزمی البرز سرامیک¬های پیشرفته با کاربردهای مختلف در صنایع مهندسی صنایع نفت-گاز-پتروشیمی-فولاد-صنایع شیمیایی 026-36108122
5 انواع کاتالیست مستعمل فلزات پایه احیا (بازیابی) شده Types of used catalyst for recovery of base metals استخراج فلزات پایه و اکسید فلزات پایه و نمک های فلزات پایه و به طور عمومی نانوذرات فلزات پایه نانومقیاس از کاتالیست¬های مستعمل Nickel, Copper, Zinc
Iron, Chrome, Molybdenum, Cobalt
2429512764 800 استخراج فلزات پایه و اکسید فلزات پایه و نمک های فلزات پایه و به طور عمومی نانوذرات فلزات پایه نانومقیاس از کاتالیست های مستعمل
شرکت نیتل پارس 1 غربال مولکولی نوع A
غربال های مولکولی 5A-4A-3A


5000 شرکت تولیدی مهندسی نیتل پارس فارس نم زدایی از جریان های مختلف گاز و مایع-حذف ناخالصی های گوگردی از جریان های مختلف مایع و گاز-نم زدایی و خالص سازی از …… صنایع نفت گاز-پتروشیمی-فولاد-شیمیایی-شیشه دوجداره-سیمان-سیستم های ترمزو… 02188604147-9
2 غربال مولکولی نوع B
غربال های مولکولی 13X


5000
گهر سرام 1 غربال های مولکولی
انواع موکولاسید3A-4A-5A-13X
822276663510001 38249980 3000 گهر سرام البرز رطوبت زدایی نفت و گازو پتروشیمی
2 جاذب برپایه آلومینای فعال
اکتیوتید آلومینا-جاذب کر-جاذب سولفورو…
382440066351000
700 جاذب کرو سولفورو
3 کاتالیست کلاوزCLAUS
اکتیوبید آلومینا کاتالیست
382440066351000
1000 واحدSRU
4 اکسیژن اسکونجر
اکسیژن اسکونجر


300 واحدSRU
سرامیک های صنعتی اردکان 1 کاتالیست آلومینیا
3000تن در سال ظرفیت کلی که بنا به سفارشات و نیاز بازار قابل تقسیم بر روی 4محصول مذکور می باشد
اسفهان بازیابب گوگرد در فرآیندCLAUS سرامیکهای صنعتی اردکان 031-36687772
2 کاتالیست تیتانیا
بازیابب گوگرد در فرآیندCLAUS
3 کاتالیست اکسیژن اسکولچر
بازیابب گوگرد در فرآیندCLAUS
4 جاذب آلومینای اکتیو
جاذب رطوبت-کلر-فلوئور و رسنیک در جریانات گاز و مایع
5 سرامیک بال پرسلایی
3500تن در سال بستر کاتالیست
6 سرامیک بال آلو مینایی با خلوص 92-99 درصد ALO
10000تن در سال(ظرفیت تولید این محصولات مشترک با محصولات دیگر آلومینایی بوده و بر اساس نیاز بازار قابل تخصیص می باشد) بستر کاتالیست در فرآیندهای با دما و فشار بالا ئ حساسیت بالای کاتالیست
7 سرامیک های ضد سایش و ضد خوردگی شیمیایی آلومینایی
بعنوان محافظ در برابر سایش و خوردگی شیمیایی تجهیزات در صنایع مختلف
8 آجرهای ضد اسید یرسلایی
تا 2000تن در سال جهت پوشش مخازن حاوی اسید
ایران دلکو 1 کاتالیست کامل خودرو و موتورسیکلت84213910
ایران دلکو تهران کاهنده آلایندگی خودروها و موتور سیکلت سازان کلیه خودروسازان و موتورسیکلت سازان 9121897400
2 هسته مرکزی پوشش داده شده کاتالیست ها69091920
کلیه خودروسازان کلیه خودروسازان
3 ترکیبات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال38151200
شرکت مبدل خودروی پاک شرکت مبدل خودروی پاک
نانو پارس اسپادانا 1 کاتالیست اکسید کلراسیون
کاتالیست اکسید کلراسیون
2411512836 381519 300 نانو پارس اسپادانا اصفهان واحدهای تولید انبار در خرید جهت تولید PVC پتروشیمی آبادان و اروند و غدیر و بندر امام
2 دی هایدروژناسیون
دی هایدروژناسیون
2411512836 381519 50 عطف هیدروژن در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی شیمی تکس آریا
3 کاتالیست هیدروژناسیون
کاتالیست هیدروژناسیون
2411512836 38151200 150 هیدروژناسیون دار کردن ترکیبات در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی پتروشیمی آبادان و کارون و اروند و فرآیند گستر تامین و شیرین سلامت …
4 کاتالیست گارد(بنزن -سولفور)
کاتالیست گارد(بنزن -سولفور)
2411512836 381519 150 صنایع پتروشیمی و پالایشگاه پتروشیمی اروند و خارک
5 کاتالیست HDS
کاتالیست HDS
2411512836 381519 100 صنایع پتروشیمی و پالایشگاه صنایع پتروشیمی و پالایشگاه
6 کاتالیست پلی مریزاسیون
کاتالیست پلی مریزاسیون
2411512836 283990 50 صنایع پتروشیمی پتروشیمی آبادان
7 کاتالیست سنتر متانول
کاتالیست سنتر متانول
2411512836 381519 50 صنایع پتروشیمی پتروشیمی رازی
8 پایه کاتالیست گاما آلومینا
پایه کاتالیست گاما آلومینا
2411512836 381519 350 صنایع پتروشیمی-پالایشگاهی-داروسازی-خودرو سازندگان کاتالیست
9 پایه کاتالیست آلفا آلومینا
پایه کاتالیست آلفا آلومینا
2411512836 381519 100 صنایع پتروشیمی-پالایشگاهی-صنایع نسوز سازندگان داخلی کاتالیست مرتبط
10 کاتالیست احیاء NOX
کاتالیست احیاء NOX
2411512836 381519 50 صنایع دفاع و پتروشیمی پتروشیمی کارون
بهداش 1 غربال های مولکولی نوعA
مولکولارسیوهای 5A-4A-3A
2699512353 38249980 7000 شیمیایی بهداش قزوین جاذب های مولکولی برای تصفیه گاز طبیعی پالایشگاه های گاز 021-47695448
2 غربال های مولکولی نوع X
مولکولارسیوهای 13X
2699512354 38249980 5000 جاذب های مولکولی برای تصفیه گاز طبیعی پالایشگاه های گاز
3 آلومینا سیلیکو زنولایت
انواع زنولایت های 13X-5A-4A-3A
2424412526 28421010 40000 ماده اولیه اصلی ساخت مولکولارسیوهای ردیف های 1و2 شرکت های تولید کننده مولکولارمنیوها:نیتل-پارس-گهر مرام-رنگینه پارس
4 زنولایت های Y
زنولایت های NAY-USY-REY

28421010 12000 ماده اولیه اصلی ساخت کاتالیست های پالایشگاهی شرکت های تولید کننده کاتالیست های پالایشگاهی
5 کاتالیست FCC/RFCC
کاتالیست FCC/RFCC

38151990 10000 شکست کاتالیتیکی باقی مانده های نفتی پالایشگاهی جهت تبدیل به بنزین و گازوئیل و ….. پالایشگاه شازند و آبادان
اکسیر نوین فرآیند آسیا 1 كاتاليست­هاي ايزومريزاسيون IZ-11 كاتاليست­هاي ايزومريزاسيون IZ-11 2429512722 38151200 1000 اکسیر نوین فرآیند آسیا ترهان ايزومريزاسيون نفتا پالايشگاه­هاي اصفهان، بندرعباس، ستاره خليج فارس، آبادان 02144909063-5
2 كاتاليست­هاي ايزومريزاسيون IZ-111 كاتاليست­هاي ايزومريزاسيون IZ-111 2429512722 38151200 1000 ايزومريزاسيون نفتا پالايشگاه­هاي اصفهان، بندرعباس، ستاره خليج فارس، آبادان
3 كاتاليست­هاي ايزومريزاسيون IZ-114 كاتاليست­هاي ايزومريزاسيون IZ-114 2429512722 38151200 1000 ايزومريزاسيون نفتا پالايشگاه­هاي اصفهان، بندرعباس، ستاره خليج فارس، آبادان
4 كاتاليست­هاي ايزومريزاسيون IZ-12 كاتاليست­هاي ايزومريزاسيون IZ-12 2429512722 38151200 1000 ايزومريزاسيون بوتان پالايشگاه­هاي اصفهان، بندرعباس، ستاره خليج فارس، آبادان
5 كاتاليست­هاي ايزومريزاسيون IZ-22 كاتاليست­هاي ايزومريزاسيون IZ-22 2429512722 38151200 1000 ايزومريزاسيون نفتا پالايشگاه­هاي اصفهان، بندرعباس، ستاره خليج فارس، آبادان
6 كاتاليست­هاي ايزومريزاسيون IZ-13 كاتاليست­هاي ايزومريزاسيون IZ-13 2429512722 38151200 1000 ايزومريزاسيون نفتا پالايشگاه­هاي اصفهان، بندرعباس، تهران ، لاوان ، ستاره خليج فارس، آبادان، پتروشيمي هاي بندرامام، برزويه ، بوعلي سينا
7 كاتاليست­هاي ايزومريزاسيون IZ-11 كاتاليست­هاي ايزومريزاسيون IZ-11 2429512722 38151200 300 ايزومريزاسيون زايلين­ها و اتيل بنزن پالايشگاه­هاي اصفهان، بندرعباس، تهران ، لاوان ، ستاره خليج فارس، آبادان
8 كاتاليست­هاي ايزومريزاسيون IZ-12 كاتاليست­هاي ايزومريزاسيون IZ-12 2429512722 38151200 300 ايزومريزاسيون زايلين­ها و اتيل بنزن پالايشگاه­هاي اصفهان، بندرعباس، تهران ، لاوان ، ستاره خليج فارس، آبادان
9 كاتاليست AR-11,AR-12, AR-13,AR-16, AR-17 كاتاليست AR-11,AR-12, AR-13,AR-16, AR-17 2429512722 38151200 1000 پلت فرمينگ پالايشگاه­هاي اصفهان، بندرعباس، تهران ، لاوان ، ستاره خليج فارس، آبادان و اراك
10 كاتاليست AR-18,AR-19 كاتاليست AR-18,AR-19 2429512723 38151200 1000 پلت فرمينگ پالايشگاه­هاي اصفهان، بندرعباس، تهران ، لاوان ، ستاره خليج فارس، آبادان و اراك
11 كاتاليست AR-14,AR-15, AR-22,AR-21 كاتاليست AR-14,AR-15, AR-22,AR-21 2429512723 38151200 1000 پلت فرمينگ CCR- پالايشگاه­هاي اصفهان، بندرعباس، تهران ، لاوان ، ستاره خليج فارس، آبادان و اراك
12 كاتاليست CR-11 كاتاليست CR-11 2429512723 38151200 1000 پلت فرمينگCCR- پالايشگاه­هاي اصفهان، بندرعباس، تهران ، لاوان ، ستاره خليج فارس، آبادان و اراك
13 كاتاليست NR-11 كاتاليست NR-11 2429512723 38151200 1000 آروماتيك سازي پتروشيمي برزويه و پتروشيمي بوعلي سينا
14 كاتاليست NR-12 كاتاليست NR-12 2429512723 38151200 1000 آروماتيك سازي پتروشيمي برزويه و پتروشيمي بوعلي سينا
15 كاتاليست NR-14 كاتاليست NR-14 2429512723 38151200 1000 آروماتيك سازي پتروشيمي برزويه و پتروشيمي بوعلي سينا
16 كاتاليست NR-111 كاتاليست NR-111 2429512723 38151200 1000 آروماتيك سازي پتروشيمي برزويه و پتروشيمي بوعلي سينا
17 كاتاليست NR-112 كاتاليست NR-112 2429512723 38151200 1000 آروماتيك سازي پتروشيمي برزويه و پتروشيمي بوعلي سينا
18 كاتاليست CR-12 كاتاليست CR-12 2429512723 38151200 1000 آروماتيك سازي – پتروشيمي برزويه و پتروشيمي بوعلي سينا و پالايشگاههاي اراك ، بندرعباس و لاوان
19 كاتاليست DH-11 كاتاليست DH-11 2429512723 38151200 1000 دهيدروژناسيون پارافين­ها پتروشيمي بندرامام، پتروشيمي پترو مهر كيميا، پتروشيمي سلمان فارسي
20 كاتاليست DH-12 كاتاليست DH-12 2429512723 38151200 200 دهيدروژناسيون پارافين­ها پتروشيمي بندرامام، پتروشيمي پترو مهر كيميا، پتروشيمي سلمان فارسي
21 كاتاليست DH-13 كاتاليست DH-13 2429512723 38151200 500 دهيدروژناسيون پارافين­ها پتروشيمي بندرامام، پتروشيمي پترو مهر كيميا، پتروشيمي سلمان فارسي
22 كاتاليست DH-14 كاتاليست DH-14 2429512723 38151200 500 دهيدروژناسيون پارافين­ها پتروشيمي بندرامام، پتروشيمي پترو مهر كيميا، پتروشيمي سلمان فارسي
23 كاتاليست HD-11 كاتاليست HD-11 2429512723-2 38151200 2000 هيدروژناسيون الفين­ها پتروشيمي­هاي پليمري نظير جم ، بندرامام، آرياساسول، امير كبير و مارون
24 كاتاليست HD-12 كاتاليست HD-12 2429512723-2 38151200 2000 هيدروژناسيون الفين­ها پتروشيمي­هاي پليمري نظير جم ، بندرامام، آرياساسول، امير كبير و مارون
25 كاتاليست HD-13 كاتاليست HD-13 2429512723-2 38151200 2000 هيدروژناسيون الفين­ها پتروشيمي­هاي پليمري نظير جم ، بندرامام، آرياساسول، امير كبير و مارون
HD-14 كاتاليست HD-14 2429512723-2 38151200 2000 هيدروژناسيون الفين­ها پتروشيمي­هاي پليمري نظير جم ، بندرامام، آرياساسول، امير كبير و مارون
26 كاتاليست HDN-11 كاتاليست HDN-11 2429512723-2 38151200 300 هيدروژناسيون الفين­ها پتروشيمي برزويه و بوعلي سينا
27 كاتاليست HDP-11 كاتاليست HDP-11 2429512723-2 38151200 2000 هيدروژناسيون محصولات جانبي پتروشيمي تندگويان
28 كاتاليست AC-11,AC-12 كاتاليست AC-11,AC-12 2429512723-2 38151200 2000 هيدروژناسيون انتخابي استيلن در واحدهاي الفين پتروشيمي­هاي داراي واحد الفين نظير بندرامام ، امير كبير ، جم و …
29 كاتاليست HD-11,HD-12 HD-13,HD-14 كاتاليست HD-11,HD-12 HD-13,HD-14 2429512723-2 38151200 1500 تصفيه نفتا نيتروژن­زدايي و سولفورزدايي كليه پالايشگاه­ها و پتروشيمي­هاي كشور
30 كاتاليست HD-15,HD-16, HD-17, HD-18, HD-19 كاتاليست HD-15,HD-16, HD-17, HD-18, HD-19 2429512723-2 38151200 1500 تصفيه نفتا نيتروژن­زدايي و سولفورزدايي كليه پالايشگاه­ها و پتروشيمي­هاي كشور
31 كاتاليست HD-20,HD-21 كاتاليست HD-20,HD-21 2429512723-2 38151200 1500 تصفيه نفتا نيتروژن­زدايي و سولفورزدايي كليه پالايشگاه­ها و پتروشيمي­هاي كشور
32 كاتاليست HD-22 كاتاليست HD-22 2429512723-2 38151200 1500 تصفيه نفتا نيتروژن­زدايي و سولفورزدايي كليه پالايشگاه­ها و پتروشيمي­هاي كشور
33 كاتاليست TAIL GAS HT-11,HT-12, HT-13,HT-14 كاتاليست TAIL GAS HT-11,HT-12, HT-13,HT-14 2429512723-2 38151200 1500 سولفورزدايي كليه پالايشگاه­ها و پتروشيمي­هاي كشور
34 كاتاليست‌هاي RCD ، KHT GHT كاتاليست‌هاي RCD ، KHT GHT &2429512723-2 38151200 5000 سولفورزدايي، ديزل و نفت سفيد و تركيبات سنگين كليه پالايشگاه­ها و پتروشيمي­هاي كشور
2429412657 38151200
35 كاتاليست HDC-11 كاتاليست HDC-11 2429512723-2 38151200 1500 كراكينگ برشهاي نفتي VGA (ايزوماكس) كليه پالايشگاه­هاي كشور
36 كاتاليست HDC-12 كاتاليست HDC-12 2429512723-2 38151200 1500 كراكينگ برشهاي نفتي VGA (ايزوماكس) كليه پالايشگاه­هاي كشور
37 كاتاليست ALK-11 كاتاليست ALK-11 2429512723-2 38151200 500 توليد اتيل بنزن پتروشيمي پارس
38 كاتاليست ALK-12 كاتاليست ALK-12 2429512723-2 38151200 500 توليد اتيل بنزن پتروشيمي پارس
39 كاتاليست EO-11 كاتاليست EO-11 2429512723-2 38151200 1000 كاتاليست اكسيداسيون اتيلن پتروشيمي مارون ، اراك ، فرسا شيمي و مرواريد
40 انواع كربن فعال جاذب و پايه كاتاليست انواع كربن فعال جاذب و پايه كاتاليست 2429412563 38021000 1000 تن در سال جاذب و پايه كاتاليست پارس جنوبي و پتروشيمي و پالايشگاهها
41 انواع نانو اكسيد متال ها نظير نانو SiO2 و نانو Al2O3 پارس جنوبي و پتروشيمي و پالايشگاهها انواع نانو اكسيد متال ها نظير نانو SiO2 و نانو Al2O3 پارس جنوبي و پتروشيمي و پالايشگاهها 2411512836 28255000
28170017
1000 تن در سال پارس جنوبي و پتروشيمي و پالايشگاهها پارس جنوبي و پتروشيمي و پالايشگاهها
2411412521
2411512843
2411512525
2411512524
42 گرافن و كربن نانو تيوب مصرف صادرات و داخل گرافن و كربن نانو تيوب مصرف صادرات و داخل 2699412403 28255000 500 كيلو درسال مصرف صادرات و داخل پارس جنوبي و پتروشيمي و پالايشگاهها
43 جاذب گوگرد و سولفورگارد جاذب جاذب گوگرد و سولفورگارد جاذب 2429312561 38021000 300 تن در سال جاذب پارس جنوبي و پتروشيمي و پالايشگاهها
رنگینه و کاتالیست پارس 1 Parzi+C90:I103
Parzicat AA

جاذب اکسید روی، کاتالیست سولفورزدایی
3815900000
1200 رنگینه و کاتالیست پارس مازندران سولفورزدایی از جریان گازی (H2S )
هیدروژن مجتمع های پتروشیمی، فولادی و پالایشگاهی
شرکت های پتروشیمی شیراز، خراسان، خارک، زاگرس، کرمانشاه، فن آوران، رازی، پردیس
شرکت های پالایش نفت: تهران، بندرعباس، اراک، شیراز، آبادان، تبریز
کارخانه های فولادسازی
77606046-48
2 Paralcat PSQ1S,
Parcatabase
Parguarit CR

آلومینای فعال
3815900000
3600 کلرزدایی ، جاذب رطوبت و پایه کلتالیست پتروشیمی و پالایشگاه های کشور
3 Parmocat
634L30, 634L22

زداینده سولفید هیدروژن
3815900000
2400 گوگرد زدا و مرکاپتان زدا شرکت های پالایش نفت و گاز
4 Parhydcat PC
Parhydcat MC510
Parhydcat MC510 Plus
Parhydcat MC520
Parhydcat MC530 Parhydcat MC560
Paralcat PSQ-8

کاتالیست آلومینای رشته ای پوشش داده شده
با نمک یا کمپلکس فلزات گرانبها (HDS)

3815120090
2700 ،نیتروژن زدا HDS
، اکسیژن زدایی، سولفورزدایی از نفتا، گازوئیل و کروزین
فرآیند هیدروژناسیون

سولفورزدایی نهایی از فرایند کلاز
TGT( Tail Gas Treatmant)
کلیه پالایشگاه¬ها
و برخی پتروشیمی¬های کشور
5 Paralcat
PSQ1S, PSQ2, PSQ4, PSQ7

کاتالیست آلومینای کروی پوشش داده شده
با نمک یا کمپلکس فلزات گرانبها (بازیافت گوگرد)

3815900000
1100 کاتالیست های واحد کلاز
(SRU)
شیرین سازی و تولید گوگرد
(واحدهای بازیابی گوگرد)
کلیه پالایشگاه¬های نفت و گاز کشور
و پتروشیمی خارک و رازی
6

نانو کاتالیست همگن تشکیل شده از اکسید
ویا نمک یا کمپلکس فلزی نانو ساختار

3815900000
800

7 Parshicat LTSC
کاتالیست شیفت گاز و آب در دمای پایین
3815900000
600 کاتالیست شیفت دمای پایین در واحد های
اوره، آمونیاک و متانول و تولید هیدروژن برای
تبدیل منو اکسید کربن به دی اکسید کربن
شرکت های پتروشیمی شیراز، خراسان، خارک،
زاگرس، کرمانشاه، فن آوران، رازی، پردیس در واحدهای هیدروژن
8 Partonit
گرانول بنتونیت (خاک رنگبر)
3802902000
1800 اکتیو کلی
خاک فعال
حذف اولفین از BTX
پتروشیمی های مجهز به واحدهای آروماتیک ( پتروشیمی بوعلی، اصفهان، تبریز، برزویه و پارس، صنایع شیمیایی ایران)
9 Parmolsive
3A,4A,5A

غربال مولکولی
2842100000
900 جاذب و غربال های ملکولی (مولکولارسیو)
خشک نمودن گازطبيعي و گاز نفتي، حذف مواد شيميايي مختلف، مانندCO2 ،H2S ، NH3، متانول ، اتانول و آب در هيدروکربن¬هاي گازي غيراشباع،
کلیه پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی های کشور
10 Parmolsive
10X,13X

غربال مولکولی
2842100000
2400 جداسازي O2 از هوا، حذف مرکاپتان و H2S از گاز طبيعي، گاز مايع و هيدروکربن هاي مايع کلیه پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی های کشور
11 Parcrucat
کاتالیست RCD
3815120090
750 مربوط به خوراک سنگین واحدهای FCC و RFCC پالایشگاه اراک پالایشگاه امام خمینی شازند
12 Parguarit AR
جاذب آرسنیک
3815900000
400 جاذب آرسنیک کلیه پالایشگاه¬ها
و برخی پتروشیمی¬های کشور
گسترش کاتالیست ایرانیان 1 کاتالیست اسید سولفوریک کد یک کاتالیست اسید سولفوریک
2429512745 38159010 520 گسترش کاتالیست ایرانیان تهران ساخت اسید سولفوریک تولیدکنندگان اسید سولفوریک 48000020
2 کاتالیست اسید سولفوریک کددو کاتالیست اسید سولفوریک 38151910
شرکت نفت و گاز سرو 1 کاتالیستسنتز اسید سولفوریک ستاره ای
SARV311
6267476700016 3824400747670030 50 شرکت نفت و گاز سرو تهران صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
2 کاتالیست فعال احیا مستقیم آهن پرد
SARV234
6267476700023 3822400747670010 250 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
3 کاتالیست ریفرمینگ اولیه با بخار آب
SARV110
6267476700030 3824400747670000 300 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
4 کاتالیست فعال احیا مستقیم آهن
SARV220
6267476700047 3824400747670010 1000 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
5 کاتالیست سنتز گاز اندومتریک
SARV250
6267476700054 3824400747670010 50 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
6 کاتالیست ریفرمینگ ثانویه
SARV120
6267476700061 3824400747670010 300 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
7 کاتالیست سنتزاسید سولفوریک رشته ای
SARV310
6267476700078 3824400747670020 50 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
8 کاتالیست هیدروژناسیون استیلن
SARV510
6267476700085 3824400747670030 100 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
9 کاتالیستGTL
SARV520
6267476700092 3824400747670030 200 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
10 کاتالیست هیدروتریتینگ
SARV620
6267476700108 3824400747670030 500 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
11 کاتالیست ریفرمینگ اولیه با بخار آب
SARV111
6267476700115 3824400747670010 300 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
12 کاتالیست ریفرمینگ اتوترمال
SARV130
6267476700122 3824400747670010 200 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
13 کاتالیست نیمه فعال احیا مستقیم آهن
SARV220
6267476700139 3824400747670010 1000 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
14 کاتالیست شیفت دما بالای آب گاز HTSC
SARV150
6267476700146 3824400747670020 300 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
15 کاتالیست شیفت دما پایین آب گاز LTSC
SARV140
6267476700153 3824400747670020 300 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
16 کاتالیست حذف هیدروژن
SARV430
6267476700160 3824400747670020 50 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
17 کاتالیست کراکینگ آمونیاک
SARV260
6267476700177 3824400747670020 50 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
18 کاتالیست خنثی احیا مستقیم آهن
SARV210
6267476700184 382440074760015 250 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
19 کاتالیست پری ریفرمینگ
SARV100
6267476700191 3824400747670010 200 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
20 کاتالیست سنتز متانول
SARV190
6267476700207 3824400747670010 1000 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
21 کاتالیست پلت فرمینگ رشته ای
SARV411
6267476700214 3824400747670020 200 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
22 کاتالیستCCR
SARV412
6267476700221 3824400747670020 250 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
23 کاتالیست متانیشن
SARV160
6267476700238 3824400747670020 200 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
24 کاتالیست دی هیدروژناسیون پارافین
SAERV420
6267476700245 3824400747670020 100 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
25 کاتالیست پلت فرمینگ کروی
SARV410
6267476700252 3824400747670020 200 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
26 کاتالیست سولفورزدا(ZNO)
SARV610
6267476700269 3824400747670030 1000 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
27 کاتالیست اکتیو سنتز فرمالدهید
SARV320

25 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
28 کاتالیست اینرت سنتز فرمالدهید
SARV321

5 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
29 کاتالیست گارد حرارتی ریفرمینگ ثانویه
SARV120H

100 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
30 کاتالیست گارد حرارتی اتوترمال
SARV120GH

100 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
31 کاتالیست پتاس دار ریفرمینگ اولیه با بخار آب
SARV110P

200 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
32 کاتالیست پتاس دار ریفرمینگ اولیه با بخار آب
SARV111P

200 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
33 آنتی یو وی 292
AU292

50 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
34 آنتی یو وی770
AU770

50 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
35 آنتی یو وی 622
AU622

50 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد
36 آنتی یو وی 944
AU944

50 صنایع نفت و فولاد صنایع نفت و فولاد