تاریخچه ما

کاتالیست ها صدسال است که در صنایع از جمله نفت و گاز و پتروشیمی استفاده می شوند و تعداد زیادی از فرآیندهای صنعتی بزرگ تنها می توانند با کمک کاتالیست انجام شوند . معهذا تنها در دهه 1970 است که کاتالیست بیشتر به واسطه توسعه زیادی که در حفاظت از محیط زیست داشته برای عموم مردم شناخته شده است . بعنوان مثال کاتالیست برای اتومبیل ها بخوبی شناخته شده و بطور وسیعی استفاده میشود .

درباره ما

در اواخر سال 1357 با اوج گیری انقلاب اسلامی ، کارشناسان خارجی صنعت نفت کم کم از ایران خارج شده و کارشناسان ایرانی وظائف آنها را با تحمل مشکلاتی بعهده گرفته و مسلط به صنعت نفت شده و بهره برداری ادامه داشت مگر آنکه اعتصابات سراسر صنعت نفت واحدهائی را متوقف یا کاهش فعالیت میکرد که آنهم با دستور امام خمینی فعالیتهای داخلی برای آسایش مردم ادامه یافت .

بیشتر بدانید