سومین همایش بومی سازی کاتالیست و فرآیند احیاء مستقیم آهن

پس از برگزاری نخستین جشنواره بومی سازی صنعت فولاد ایران، قطار بومی سازی به ایستگاه کاتالیست رسید. سومین دوره همایش دوسالانه بومی سازی کاتالیست و فرآیند احیا مستقیم آهن با…

ادامه مطلب